Sakakak Photography
Zebra - Yorkshire Wildlife Park